За нас

МО-ПЕТ ДООЕЛ е формирана во 1995 година како друштво за трговија и услуги која како основна дејност врши трговски дејствија во преработувачката и прехрамбена индустрија. Подоцна во 2008 година се трансформира во МО-ПЕТ ПЛУС ДООЕЛ при што врши преорганизација во работењето и се ориентира кон електро-машинскиот сектор каде работи и ден денес.

Дел од програмата која ја работиме